Taisyklės skirtos mūsų žūklavietėms 🇱🇹

TAISYKLĖS SKIRTOS MŪSŲ ŽŪKLAVIETĖMS

A / PINTAS VALAS GALI BŪTI NAUDOJAMAS KAIP PAGRINDINIS TIK TUO ATVEJU JEI NAUDOJAMAS MONOFILAMENTINIO VALO PAVADĖLIS, KURIS YRA NE TRUMPESNIS NEI 76 CM. MONO PAVADĖLIS TURĖTŲ BŪTI SILPNESNIS NEI PAGRINDINIS PINTAS VALAS

B / VIETOSE, KURIOSE LEIDŽIAMA SVEČIAMS ŽVEJOTI, KIEKVIENAS TTA NARYS GALI PASIKVIESTI VIENĄ SVEČIĄ PER DIENĄ, BET PRIVALO SVEČIĄ PRIŽIŪRĖTI KOL VYKSTA ŽVEJYBA. TTA KLUBŲ NARIAI, KURIE DALINASI ŽŪKLĖS PLOTUS SU KITAIS KLUBŲ NARIAIS NEGALI KVIESTIS SVEČIŲ.

C / MANOR FARM HADDENHAM NAUDOTI KABLIUKUS BE BARZDELĖS.

D / DIDESNĖS NEI 10LB ŽUVIES TINKLELYJE LAIKYTI NEGALIMA.

E / SKARDINIŲ AR STIKLINIŲ BUTELIŲ NESINEŠKITE Į MŪSŲ ŽŪKLĖS PLOTUS

F / PASTEBĖKITE „ČIA NEŽVEJOTI“ ŽENKLUS, PRIE ELEKROS KABELIŲ.

G / JEI BAIGĖTE ŽVEJOTI IŠSIVALYKITE SAVO ŽŪKLAVIETĘ. BUS IMTASI GRIEŽTŲ VEIKSMŲ PRIEŠ TUOS KURIE PALIKO ŠIUKŠLES.

H / KIEKVIENAM ŽVEJUI LEIDŽIAMA NAUDOTI DVI MEŠKERES TARP KURIŲ ANT KRANTO NEGALI BŪTI DIDESNIS NEI 2 m. TARPAS.

I / ŽVEJYS AR ŽVEJĖ NETURI BŪTI NUTOLĘS NUO SAVO MEŠKERIŲ TOLIAU NEI 5m.

J / NEPALIKITE KABLIUKO SU MASALU ANT KRANTO BE PRIEŽIŪROS.

K / VISI TRING KLUBO NARIAI SKATINAMI NAUDOTI TINKAMUS ŽVEJYBOS KOMPLEKTUS, ĮSKAITANT ATKABINIMO KILIMĖLIUS.

L/ JOKIŲ ŽUVŲ NEIMTI IŠ BET KURIO TTA KLUBO VANDENS PLOTO, ĮSKAITANT ODAA, BARNET IR VERULAM