Zasady Członkostwo 🇵🇱

Wędkarze „Tring”

Zasady

CZŁONKOSTWO

 1. Członkostwo w Towarzystwie jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych wędkarstwem i przygotowanych do wspierania obiektów Towarzystwa. Członkowie Junior i Cadet mogą być przyjmowani tylko za zgodą rodziców lub opiekunów. Członek Junior powinien mieć mniej niż 17 lat, a członek Kadet poniżej 12 lat, przed lub w dzien 1-ego Kwietnia danego sezonu, do którego odnosi się członkostwo. Każdy członek musi dołączyć aktualne zdjęcie paszportowe do swojej karty członkowskiej i podpisć w odpowiednim miejscu. Dorośli członkowie są honorowymi strażnikami dla Klubu / Towarzystwa. Wszyscy, którzy zarejestrowali swoje nazwiska na spotkaniu inauguracyjnym 21 listopada 1947 r., Tym samym są członkami stowarzysznia.
 2. Nominacje za członkostwo należy przesłać do Sekretarza ds. członkostwa w formularzu wniosku Towarzystwa lub na stronie internetowej lub przez email tringanglers1947@gmail.com, pełną opłatą należną uiszczać drogą elektroniczną lub fizyczną. Po zatwierdzeniu, dokumety zostaną przeslane to kandydata. Komitet zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków o członkostwo lub odnowienia członkostwa, jeżeli w opinii Komitetu członek działał w sposób niezgodny z zasadami The Tring Anglers.
 3. Tymczasowa karta członkowska może zostać wydana w zatwierdzonych punktach sprzedaży, które będą ważne przez okres do sześciu tygodni i nie będą podlegały przeniesieniu.
 4. Członkostwo koncesyjne jest dostępne dla emerytów, zarejestrowanych niepełnosprawnych, juniorów w wieku od 12 do 17 lat, studentów do 21 lat w pełnym wymiarze godzin i kadetów do lat 12, w dniu 1-ego Kwietnia tego okresu członkostwa
 5. Członkowie nie będą łowić na żadnych wodach Towarzystwa w sezonie zamkniętym poza tymi, do których sezon zamknięty nie ma zastosowania, i zostaną ogłoszone jako otwarte.
 6. Jeżeli w dowolnym momencie zostanie udowodnione, że członek działał w sposób sprzeczny z zasadami lub działał na szkode klubu The Tring Anglers, Komitet jest uprawniony do podjęcia odpowiednich działań w danych okolicznościach. Członek będzie miał prawo do odwołania się po przez przedstawienie Sekretarzowi pisemnego uzasadnienia w terminie jednego miesiąca. Odwołanie należy rozpatrzyć na następnym posiedzeniu Towarzystwa po złożeniu odwołania i uczestnik musi wziąć udział. Członkowie na posiedzeniu, na którym rozprawa jest rozpatrywana, muszą mieć tajne głosowanie po wysłuchaniu powodów, dla których Komitet nałożył karę oraz powodów odwołania.
 7. Po opuszczeniu łowiska upewnij się, że nie pozostawileś/aś żadnych śmieci. Zgodnie z powyższą zasadą podjęte zostaną zdecydowane działania jesli pozostawisz śmieci.
 8. Jeżeli którykolwiek członek zostanie uznany za winnego naruszenia regulaminu klubu, jego karta / książka może zostać zatrzymana przez strażnika lub członka komisji lub sprawę przekazaną komisji zgodnie z przepisem 6.

W przypadku drugiego przewinienia karta/książka zostanie zatrzymana a sprawa przekazana komisji

SUBSKRYPCJE

 1. Wszystkie stawki subskrypcji zostaną przejrzane i ustalone przez Komitet. Nowe stawki i opłaty zostaną przekazane członkostwu co najmniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem. Wszystkie subskrypcje są płatne 1 kwietnia każdego roku na następny sezon.
 2. Członkowie, którzy nie mogą pokazać swojej książki strażnikowi, są zobowiązani do zapłaty za bilet jednodniowy. TO NIE podlega zwrotowi.
 3. W przypadku wyjątkowych okoliczności Komitet może, według własnego uznania, zwolnić członka z opłacenia subskrybcji na okres jednego roku.