Tring rezervuarų sezoninio leidimo žvejybos taisyklės 🇱🇹

 1. Didžiausias naudojamų meškerių skaičius leidžiamas: TRYS Marsworth’e, KETURIOS Wilstone’e ir Startops’uose. Lydekų sezono metu daugiausiai leidžiamos KETURIOS meškerės visuose rezervuaruose, atsižvelgiant į prieinamumą
 2. Narystę turi ratifikuoti ir patvirtinti „Tring Anglers“. Mes pasiliekame teisę atšaukti narystę.
 3. Dieninių bilietų turėtojai turėtų nutraukti žvejybą iki SUTEMOS.
 4. Visi Tringo rezervuarai įtraukti į „Natural England“ sąrašą, kurios priskiriamos kaip ypatingą mokslinį interesą turinčios vietos. Prašome kuo mažiau trikdyti laukinę gamtą. Wilstone ir Marsworth rezervuaro perimetro dalys nėra skirtos žvejybai. Prašome laikytis taisyklių ir nevykdyti žvejybos šiose vietose.
 5. Nekurkite atviros ugnies. Leidžiama naudoti stacionarias kepsnines, bet neleidžiama naudoti vienkartinių kepsninių bet kuriuo metu.
 6. Nepalikite jokių šiukšlių. Jei šiukšlės yra jūsų žūklės vietoje, jūs esate atsakingi už tai, kad jas pašalintumėte.
 7. Tranzistoriniai radijo imtuvai, nešiojamieji stereofoniniai įrenginiai ar panaši įranga gali būti naudojama vietoje, jei ji netrukdo kitiems meškeriotojams ar plačiajai visuomenei.
 8. Šunį bus leidžiama pasilikti žvejojant, gavus išankstinį prižiūrėtojo leidimą. Meškeriotojas yra visiškai atsakingas už šuns elgesį ir tvarką. Jei nesusitvarko su šunimi, tai gali būti paprašytas palikti patalpas ar net prarasti leidimą žvejoti.
 9. „Nuolatinė šviesa“ neleidžiama. Tačiau leidžiama naudoti galvos šviestuvą arba kišeninį žibintuvėlį.
 10. Žvejybos įranga neturi kliudyti viešiesiems takams.
 11. Meškeriotojai privalo žvejoti vietoje tiesiai priešais save, o ne paskleisti savo meškeres plačiai, ir taip gadinti kitų žvejų sportą. Atviruose vietose laikykitės EA taisyklių, kad tarp meškeriotojų būtų 15 jardų.
 12. Laikyti tinklelius žuviai neleidžiama, išskyrus tam tikrų varžybų metu.
 13. Maišai žuviai atsigauti / karpių maišai ir panašūs daiktai, turi būti naudojami tik trumpą laiką, pvz. sveriant ir fotografuojant žuvį.
 14. Visada reikia naudoti atitinkamus žuvies atkabinimo kilimėlius ir graibštus, o visas pagautas žuvis privaloma paleisti atgal į vandenį, išskyrus tas, kurios bus naudojamos gyvam masalui. Žuvų išvežimas iš teritorijos yra nusikaltimas pagal 1968 m. Vagystės įstatymą.
 15. Neleidžiama naudoti sunkių fiksuoto svorio sistemėlių ir skatinti saugų įrenginių naudojimą. Įrangos patikrinimus atliks prižiūrėtojai užtikrindami žuvies gerovę ir saugų meškeriotojų švietimą.
 16. Lydekų sezonas skirtas naudojant gyvus ir negyvus masalus, prasideda nuo spalio 1 d. Ir tęsiasi Iki kovo 31 d. Gyvi masalai privalo būti sugaunami iš to pačio rezervuaro, kuriame meškeriotojas ketina gaudyti lydekas. Jokiu būdu negalima atvežti ir paleisti iš kitur pagautų žuvų, ar čia pagautas žuvis išvežti į kitas vietas. Temzės regiono aplinkos agentūros įstatai galioja visiems trims rezervuarams. Žvejyba spiningu naudojant dirbtinius masalus čia išvis neleidžiama.
 17. Neleidžiama naudoti laivelių masalams ir jaukams plukdyti. Pripučiamos valtys gali būti naudojami tik pasišėrimui, žūklavietės prasivalymui arba žymeklių išleidimui leistinu metu ir tik „Startops“ ir „Wilstone“ rezervuaruose. Prižiūrėtojo nuožiūra valtys gali būti naudojamos tik meškeriojimo gerovės sumetimais. Valtys neturėtų būti naudojamos išplaukiant toliau nei per užmetimo atstumą. Žvejybos žymekliai turi būti pašalinti iš vandens po žvejybos sesijos, išskyrus atvejus, kai juos ištrauti yra nesaugu. Gelbėjimo liemenes būtina dėvėti. „Marsworth“ rezervuare išvis negalima naudoti valčių / šėrimosi laivelių. Jokios žvejybos iš valčių. CRT ir TTA negali prisiimti jokios atsakomybės už visus sveikatos ir saugos klausimus, susijusius su laivų naudojimu. Laivai ir valtys turi būti tikslingai suprojektuoti ir tinkami atsižvelgiant į situaciją, todėl jie išvis neleidžiami naudoti.
 18. Leidimai neperduodami ir visada turi būti paruošti tikrinimui žvejojant trijuose

rezervuaruose, kuriems taikomas leidimas. Pagal Vagystės įstatymą yra nusikaltimas, jei jūs žvejojate be savininko leidimo. Jei leidimas pareikalavus nebus pateiktas, jūsų gali paprašyti nutraukti žūklę.

 1. Leidimas galios iki kovo 31 dienos. Sezoninius leidimus turintys asmenys turi teisę tikrinti kitus sezoninių leidimų turėtojus, ir kontroliuoti žvejybą nuo saulėtekio iki saulėlydžio.

Pirmiausia turėtų būti pranešami tokie incidentai kaip žuvų vagystė, neteisėti žvejybos būdai ar tarša. Pranešti reikia Aplinkos Agentūrai visą parą veikiančiu skubios pagalbos telefono numeriu 0800 807060

 1. „Tring Anglers“ įgalioti asmenys, „Canal River Trust“ darbuotojai, policijos ir aplinkos agentūros darbuotojai, turintys asmens tapatybės įrodymą, taip pat turi teisę bet kada patikrinti žūklės leidimus.
 2. Automobilių stovėjimo aikštelių leidimai, kuriuos „Canal and River Trust“ vardu išdavė automobilių stovėjimo aikštelės rangovas, nėra perleidžiami kitiems ir turi būti aiškiai matomas per transporto priemonės priekinį stiklą. Tai pačio leidimo turėtojo reikalas ir CRT nebus atsakinga už tai. Visi automobiliai ir juose esantis turtas yra savininko rūpestis ir kiti užtai neatsako. Automobiliai neturėtų būti paliekami viešose magistralėse ar kelio pakraščiuose ant žolės.
 3. Canal and River Trust negarantuoja vandens lygio rezervuaruose. Visi rezervuarai yra reikalingi eksploatavimo tikslais, t. y. tiekti vandenį į kanalų tinkle, todėl yra besikeičiantis vandens lygis. Šio svyravimo mastas priklauso nuo tokių dalykų kaip bendros oro sąlygos, kritulių kiekis ir t.t. Tai gali reikšti sumažėjusį vandens plotą, atitinkamai mažinant naudojamų meškerių skaičių.
 4. Jei meškeriotojas nesilaiko žvejybos taisyklių, „Tring“ valdomasis komitetas pasilieka teisę atšaukti jo leidimą netaikant grąžinamosios išmokos ir asmeniui gręsia būti pašalintam iš žvejybos bet kuriame „Tring“ rezervuare.
 5. „Canal & River Trust“ ir „Tring Anglers“ pasilieka teisę uždaryti dalį ar bet kurį iš rezervuarų meškeriotojams. Išsami informacija apie tokius uždarymus bus paskelbta iš anksto žvejybos skelbimų lentose.
 6. Jei naktį žvejojate Marsvorte, ir jei varžybos yra užsakytos kitai dienai jūsų žvejybos vietoje, jūsų žvejyba turi būti nutraukta rungtynių dieną iki 6 val. Ryto, o jūs turite būti susipakavęs meškeres ir išvykti iš vietos iki 6.30 val.
 7. Dienos bilietus ne sezono bilietų turėtojams galima įsigyti ant kranto iš atsakingo prižiūrėtojo.
 8. Svečių bilietus gali įsigyti tik naktinio sezono leidimų turėtojai. Kaina 20 svarų už parą. Leidimai svečiams turi būti perkami ne vėliau kaip prieš 7 dienas iš vyriausiojo prižiūrėtojo, naudojant sms 07856 241119 arba rogerttaheadbailiff@gmail.com Leidimų skaičius negali viršyti vieno asmens už vieną narį per naktį. Turi būti pateikta išsami informacija įskaitant svečio vardą ir nario kortelės numerį. Maksimalus svečių bilietų skaičius vienam nariui per metus (gegužės 1 d. – kovo 31 d.) Yra 3 (trys). Pirmąjį sezono mėnesį (balandžio mėn.) ir bank holiday atostogų laikotarpiu svečių leidimai nebus išduodami. Už svečio elgesį yra visiškai atsakingas pats klubo narys, ir tikimasi, kad jis žvejos šalia.
 9. Maksimalus leistinas žūklės laikas bet kuriame taške yra 72 valandos, be sugrįžimo per 24 valandas pakeičiant žūklavietę. Meškerės neturėtų būti paliktos neužmestos ilgiau kaip 4 valandas „Marsworth“, „Wilstone“ ir „Startops“. Bet kokia įranga, palikta be priežiūros yra savininkų reikalas ir jie patys už tai atsako. Nepradėjus žvejybos neleidžiama jaukinti žuvų. Jokia žūklavietė negali būti „rezervuota“.
 10. Kiekvienas narys, norintis instruktuoti, filmuoti ar parengti straipsnį, privalo

paminėti „TheTring Anglers“ ir ši informacija turi būti patvirtinta vandens prižiūrėtojo. Tai taikoma ir sugautų laimikių viešinimui per spaudą ir socialinę žiniasklaidą (išskyrus asmenines neviešas prieigas). Jei kyla abejonių, susisiekite su vyriausiuoju prižiūrėtoju.

Visuose paviešintuose video turi būti paminėti „The Tring Anglers“.