Constituție și reguli 🇷🇴

THE TRING ANGLERS

CONSTITUȚIE ȘI REGULI

ADERARE

  1. Calitatea de membru al societății este deschisă tuturor persoanelor interesate de pescuit și care sunt pregătite să sprijine obiectivele societății. Membrii Juniori și Cadeți pot fi acceptați ca membri doar cu permisiunea părinților sau ale tutorilor. Membru Junior are vârsta sub 17 ani, iar un membru Cadet va fi sub 12 ani, la 1 aprilie a sezonului căruia i se aplică calitatea de membru. Fiecare membru trebuie să atașeze o fotografie curentă tip pașaport în carnetul de membru și să semneze în locul corespunzător. Membrii adulți sunt controlori onorifici pentru Club / Societate. Toți cei care și-au înregistrat numele la ședința inaugurală din 21 noiembrie 1947 sunt membri de drept.
  2. Aplicațiile pentru statutul de membru trebuie trimise secretarului departamentului de membri pe formularul de cerere al societății sau de pe site-ul web sau la adresa de email tringanglers1947@gmail.com, cu plata integrală a taxei corespunzătoare efectuată prin metoda electronică sau fizică. Sub rezerva aprobării, documentele vor fi transmise candidatului. Comitetul își rezervă dreptul de a respinge cererile de aderare sau de a reînnoi calitatea de membru dacă, în opinia comitetului, membrul a acționat într-o manieră care nu respectă scopurile și obiectivele The Tring Anglers.
  3. Un carnet de membru temporar poate fi eliberat la punctele de vânzare aprobate, care va fi valabil până la șase săptămâni și care nu este transferabil.
  4. Calitatea de membru concesionar este disponibilă pentru pensionarii de stat, persoanele cu handicap, juniori cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani, studenți până la vârsta de 21 de ani în învățământ cu normă întreagă și cadeți până la 12 ani la 1 aprilie a sezonului căruia i se aplică calitatea de membru.

Membrii Societății vor pescui în orice moment în conformitate cu regulile în vigoare ale Societății. Când pescuiesc alte ape de club sau asociații, membrii vor pescui în conformitate cu regulile clubului sau asociației respective.

  1. Membrii nu vor pescui pe niciuna din apele societății în timpul perioadei de prohibiție / sezonului închis, altele decât cele pentru care un sezon închis nu se aplică și sunt notificate ca fiind deschise.

Membrii Societății vor purta tot timpul o dovadă a calității de membru, în timp ce pescuiesc pe oricare din apele societății sau ale apelor asociate. Acest lucru trebuie să fie disponibil pentru inspecție de către un controlor oficial sau alt membru la cerere.

(6) În cazul în care, în orice moment, se dovedește că un membru a acționat într-un mod contrar obiectivelor sau împotriva intereselor clubului The Tring Anglers, Comitetul are puterea de a lua măsurile adecvate acelor circumstanțe. Acel membru va avea dreptul să facă o contestație în scris, trimisa în termen de o lună secretarului clubului, in care sa-si expună motivele. Contestația trebuie soluționată la următoarea ședință a societății, după depunerea ei, iar membrul în cauză trebuie să participe. Membrii prezenți la acea ședința vor trebui sa aibă un vot secret  după ce au ascultat motivele impunerii comisiei și motivele pentru care a făcut apel.

6a. Asigurați-vă că platforma unde ați pescuit este curata si fără gunoaie la sfârșitul sesiunii de pescuit. Se vor lua măsuri drastice împotriva celor nu vor respecta regula de mai sus.

6b. Dacă se constată că vreun membru comite o încălcare a regulilor clubului, cardul/carnetul lor de membru poate fi suspendat de către un controlor sau de un membru al Comitetului în conformitate cu regula 6 a clubului. Pentru a doua abatere cardul de membru / cartea va fi eliminat și problema va fi trimisă automat Comitetului.

ABONAMENTE

  1. Toate tarifele de abonament vor fi analizate și stabilite de Comitet. Noile rate și taxe vor fi comunicate membrilor cu cel puțin o săptămână înaintea AGA. Toate abonamentele sunt valabile de la 1 aprilie a fiecărui an pentru sezonul următor.
  2. Membrii care nu pot dovedi calitatea de membru unui controlor oficial sunt obligați să plătească pentru un bilet de o zi. SUMA NU ESTE RESTUNDABILĂ.

9. În caz de dificultăți sau alte circumstanțe excepționale, Comitetul poate, la discreția sa, scuti un membru de la plata unui abonament pentru un an.