Tring žvejai konstitucija ir taisyklės narystė 🇱🇹

  1. Į bendriją įstoti gali visi žmonės, besidomintys žvejyba ir pasirengę remti bendrijos objektus. Jaunesnieji ir kadetai gali būti priimami tik su savo tėvų ar globėjų leidimais. Jaunesnieji nariai yra skaitomi tie kurie yra jaunesni nei 17 metų ir kadetai jaunesni nei 12 metų sezono pradžioje – balandžio 1 d. Kiekvienas narys prie savo narystės knygos turi pridėti savo nuotrauką (paso dydžio) ir pasirašyti tinkamoje vietoje. Suaugę nariai turėtų būti klubo prižiūrėtojai Visi, kurie įregistravo savo pavardes inauguraciniame susirinkime 1947m. Lapkričio 21 d yra ipso fakto nariai.
  2. Kandidatūros narystei paraiškos formos turi būti perduotos narystės sekretoriui, arba užpildoma forma mūsų internetinėje svetainėje, arba išsiųsta į tringanglers1947@gmail.com elektroninį paštą, sumokėjus visą mokestį elektroniniu ar fiziniu būdu. Jei forma bus patvirtinta, dokumentai bus perduoti kandidatui. Komitetas pasilieka teisę atmesti narystės ar atnaujinimo paraiškas, jei, Komiteto nuomone, narys elgėsi prieš „Tring Anglers“ klubo siekimus ir tikslus.
  3. Laikinas narystės pažymėjimas gali būti išduotas patvirtintose prekybos vietose, narystės pažymėjimas galios iki šešių savaičių ir yra neperleistinas kitiems.
  4. Nuolaidomis gali naudotis tie kurie balandžio 1 d tos narystės metais yra valstybiniai pensininkai, registruoti neįgalieji, jaunimas nuo 12 iki 17 metų, studentai iki 21 metų kurie moka už dienines studijas ir kadetai iki 12 metų. Draugijos nariai privalo visada žvejoti pagal draugijos žvejybos taisykles.

Žvejodami kitų klubų ar asociacijų vandenyse, nariai privalo laikytis tų klubų ar asociacijų nustatytų taisyklių.

  1. Uždaro sezono metu nariai negali žvejoti draugijos vandenyse, išskyrus tuos, kuriems yra netaikomas uždarasis sezonas ir ten kur yra pranešta kad jie yra atidaryti ir žvejyba yra leidžiama. Draugijos nariai su savimi turi turėti narystės įrodymą ar leidimą asociacijos vandenims ar klubams. Tai turi būti pateikta oficialiam įgaliotiniui ar kitam klubo nariui paprašius.
  2. Jei bet kuriuo metu Komitetui pateikti įrodymai rodo, kad narys nusižengė „Tring Anglers“ taisyklėm ar pažeidė jų interesus, Komitetas turi galią imtis atitinkamų veiksmų susidariusiomis aplinkybėmis. Narys turės teisę į apeliaciją, per mėnesį pateikdamas rašytines apeliacijos priežastis, sekretoriui. Apeliacija būtų svarstoma kitame draugijos susirinkime po to, kai bus paduotas apeliacinis skundas, visi suinteresuoti nariai privalo dalyvauti. Posėdžio, kuriame nagrinėjama apeliacija, nariai privalo balsuoti slaptai,

išklausyti komiteto nurodytas bausmės ir apeliacijos priežastis.

6a. Išeidami iš žvejybos vietos įsitikinkite, kad jūsų žvejybos vietoje nėra šiukšlių. Bus imtasi griežtų veiksmų prieš pažeidėjus nesilaikančius šios paminėtos taisyklės.

6b. Jei nustatoma, kad kuris nors narys pažeidžia klubo taisykles, jo kortelė gali būti

Pažymėta su pražanga vandens valdytojo ar komiteto nario arba narys ir situacijai perduota komitetui pagal 6 taisyklę. Jei narys gaus antra pražangą, kortelė / knyga bus paimta vietoje ir bus perduota komitetui.

PRENUMERATA

  1. Komitetas peržiūri ir nustato visus prenumeratos įkainius. Nauji tarifai, įkainiai ir rinkliavos pasikeitimai bus pranešti nariams ne vėliau kaip prieš savaitę iki metinio klubo susirinkimo. Visos prenumeratos prasideda kiekvienais metais balandžio 1 d. Sekančiam sezonui.

 

  1. Nariai, negalintys parodyti savo narystes knygos/korteles oficialiam klubo įgaliotiniui paprašius, privalo susimokėti už dienos bilietą.

ŠIS MOKESTIS NEGRĄŽINAMAS.

  1. Ypatingų sunkumų ar kitų išskirtinių aplinkybių atvejais Komitetas gali savo nuožiūra

atleisti narį nuo prenumeratos mokėjimo vieneriems metams.